Κοινωνική και Οικολογική Δράση Ελλάδας - ΚΟΔΕ - "Ζωντανές Δυνάμεις"ΚΟΔΕ